PINO

255

Free PINO Apps Latest Version Download For PC Windows

PINO

PINO Apps Free Download For PC Windows 7/8/10/XP.PINO Apps Full Version Download for PC.Download PINO Apps Latest Version for PC,Laptop,Windows.- Giúp nhà trường chia sẻ thông tin về tình hình học tập của học sinh một cách đầy đủ, nhanh chóng tới phụ huynh.
– Giúp phụ huynh thường xuyên phối hợp với nhà trường đôn đốc việc học của con em mình.
– Các thông tin cần trao đổi được chia theo từng mục, từng dạng nhỏ một cách khoa học, dễ nhìn giúp theo dõi dễ dàng.
– Giúp phụ huynh dễ dàng đánh giá quá trình học tập của học sinh một cách toàn diện.

Các chức năng chính:
– Xem bảng điểm học sinh
– Xem thông báo nhà trường
– Xem danh sách giáo viên giảng dạy
– Xem danh sách lớp của học sinh
– Xem thời khóa biểu của học sinh

How to Run PINO Apps for PC,Laptop,Windows 7/8/10/XP

1.Download and Install Android Emulator on PC.Click “Download Emulator” to download.

2.Run Android Emulator on PC,Laptop or MAC.

3.Open Android Emulator for PC import the PINO Apps file from your PC Into Android Emulator to install it.

4.Install PINO APPS for PC.Now you can play PINO APK on PC.

DOWNLOAD APK    DOWNLOAD EMULATOR