PINO

155

Free PINO Apps Latest Version Download For PC Windows

PINO

PINO Apps Free Download For PC Windows 7/8/10/XP.PINO Apps Full Version Download for PC.baixar PINO Apps Latest Version for PC,Computador portátil,Janelas.- Giúp nhà trường chia sẻ thông tin về tình hình học tập của học sinh một cách đầy đủ, nhanh chóng tới phụ huynh.
Giúp phụ huynh thường xuyên phối hợp với nhà trường đôn đốc việc học của con em mình.
Các thông tin cần trao đổi được chia theo từng mục, từng dạng nhỏ một cách khoa học, dễ nhìn giúp theo dõi dễ dàng.
Giúp phụ huynh dễ dàng đánh giá quá trình học tập của học sinh một cách toàn diện.

Các chức năng chính:
Xem bảng điểm học sinh
Xem thông báo nhà trường
Xem danh sách giáo viên giảng dạy
Xem danh sách lớp của học sinh
Xem thời khóa biểu của học sinh

Como executar PINO Apps for PC,Computador portátil,Windows 7/8/10 / XP

1.Baixe e instale emulador Android em PC.Click “Baixar Emulator” baixar.

2.Executar emulador Android no PC,Portátil ou MAC.

3.Open Android Emulator for PC import the PINO Apps file from your PC Into Android Emulator to install it.

4.Install PINO APPS for PC.Now you can play PINO APK on PC.

DESCARREGAR APK emuladores BAIXAR